இணைய விலைப்பட்டியல் சேவையூடாக
எடிசலாட்டுடன் இணைந்து பசுமைக்குள் பிரவேசிப்புபோம்

எமது இணைய விலைப்பட்டியலில் (E-Billing) உங்களை பதிவூ செய்வதன் மூலம் எடிசலாட்டுடன் இணைந்து பசுமைக்குள் பிரவேசித்திடுங்கள்.

விரும்பிய நேரத்தில் உங்கள் தொலைபேசி விலைப்பட்டியல்களை அணுகும் வாய்ப்பு, தபால் தாமதங்கள் எதுவூமில்லைஇ தொலைபேசி அழைப்பில் காத்திருக்கத் தேவையில்ல,முற்றிலும் காகித பயன்பாடு குறைப்பு என்பனவற்றுடன் சுதந்திரமான உலகினை அனுபவித்திடுங்கள்.

பதிவூசெய்வதற்கு உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவாpயை டைப் செய்து 5500 க்கு SMS செய்யூங்கள். அல்லது

அல்லது கூகுல் பிளே ஸ்டோh; அல்லது அப் ஸ்டோh; ஊடாக Etisalat One App ஐ டவூன்லோட் செய்திடுங்கள்.

குறிப்பு: மேலதிக தகவல்கள் அல்லது உதவிகளுக்கு 1727 என்ற எமது வாடிக்கையாளா; சேவை துhpத இலக்கத்தை தொடா;பு கொள்ளுங்கள்.

TOP