ப்ரீபெய்ட் இரவு நேர திட்டம்

Etisalat-Sri-Lanka


தவணைத் தொகை ரூபா. 59
1 GB டேட்டா பண்டல்
3 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
செயற்படுத்துவதற்கு: N59 டைப் செய்து 2211க்கு குறுந்தகவல் அனுப்பவும்

Etisalat-Sri-Lanka


தவணைத் தொகை ரூபா. 99
2 GB டேட்டா பண்டல்
3 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
செயற்படுத்துவதற்கு: N99 டைப் செய்து 2211க்கு குறுந்தகவல் அனுப்பவும்

Etisalat-Sri-Lanka


தவணைத் தொகை ரூபா. 139
3 GB டேட்டா பண்டல்
10 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
செயற்படுத்துவதற்கு: N139 டைப் செய்து 2211க்கு குறுந்தகவல் அனுப்பவும்

Etisalat-Sri-Lanka


தவணைத் தொகை ரூபா.499
12 GB டேட்டா பண்டல்
30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
செயற்படுத்துவதற்கு: N499 டைப் செய்து 2211க்கு குறுந்தகவல் அனுப்பவும்

  • வரிகளுக்குட்பட்ட கட்டணங்கள்
  • இரவு நேரம் - நள்ளிரவு 12 இலிருந்து மு.ப 8 வரை
TOP