ජාලකරණය සහ සන්නිවේදනය

චැට් කිරීමට අවශ්‍ය? එටිසලාට් චැට් රූම් (chat room) වලට පිවිසෙන්න. දැන් චැට් කිරීම ඔබගේ ඇඟිලි තුඩු අසල

එටිසලාට් චැට් වෙත පිවිසීමට - එටිසලාට් සේවා මෙනුව වෙත යන්න> පණිවුඩකරණය > කතාබස් අනුගමනය කරන්න. දැන් චැට් කරන්න පටන්ගන්න

ගාස්තු: sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 2

එටිසලාට් මැසෙන්ජර් යනු ඔබේ පොදු ජාල සබඳතා සහ එටිසලාට් sms සම්බන්ධතා සමඟ ඔබට කතා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන ක්ෂණික පණිවිඩ යෙදුමක් වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා http://www.etisalat.lk/eMessenger/index.htm වෙත පිවිසෙන්න

දැන් ඔබගේ විස්තර යාවත්කාල කිරීමට ෆේස්බුක් තුළට ලොගින් වීමට අවශ්‍ය නොවේ. එටිසලාට් ෆේස්බුක් කෙටි පණිවුඩ හරහා ඔබගේ ස්ටේටස් යාවත්කාල කිරීමට ඔබගේ මිතුරන්ගේ ස්ටේටස් බලන්න, ඔබේ නිවේදන (notification) ලබා ගැනීමට සහ ඔබේ මිතුරාගේ ෆේස්බුක් වෝල් (facebook wall) ඒකේ ලියන්න.

ලියාපදිංචි : FB ටයිප් කර 32665 ට එවන්න.

ගාස්තු
යවන ලද sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 1 ක් ද, ලැබෙන sms නොමිලේ ද වේ.

ඉහත සඳහන් ගාස්තු තුල රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ

නව මිතුරන් සොයා ගැනීමට, පැරණි මිතුරන් සමඟ කතා කරන්න, සමහර ගැහැණු ළමයින් සමඟ ෆ්ලර්ට් කිරීමට හෝ යාලුවෝ සමඟ විනෝද වීමට එටිසලාට් මිතුරු කලාපයට පිවිසෙන්න. ඔබ සමඟ කතාබස් කිරීමට, සිනහව හා සිනාසෙන්න මිතුරන් දහස් ගණනක් සොයා ගන්න, දිවයින පුරා වයස, ලිංගිකත්වය සහ පිහිටීම අනුව සොයන්න.

මෙම සේවාව භාවිතා කිරීම සදහා,එටිසලාට් සේවා මෙනුව > පණිවුඩකරණය > මිතුරු කලාපය (friend zone) වෙත පිවිසෙන්න

ඔබ නව පරිශීලකයෙක් නම්, "නව පරිශීලක" විකල්පය මත ක්ලික් කරන්න, එයට පසු එන විමසුමෙන් ඔබගේම පැතිකඩක් නිර්මාණය කරන්න.
ඔබට ඔබ කැමති මිතුරන් සොයා ගැනීමට සෙවුම, මැච් මී (Match me)යන විකල්ප භාවිතා කළ හැකිය.
මිතුරන්ට ඇරයුම් කර ඔවුන් පිළිගන්නා විට, චැට් කිරීම ආරම්භ කරන්න.

අයකිරීම් සහ විශේෂ සටහන්
සෑම චැට් කෙටි පණිවුඩයක්ම ආරම්භ වූ පසු පණිවිඩයකට රු 1.00 ක් අය කෙරේ.

ඉහත සඳහන් ගාස්තු තුල රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ.

"ස්ටාර් ඩයල්" යනුවෙන් හැඳින්වෙන "හඬ කෙටි පණිවුඩ සේවාව" ඔබට ඇමතීමට කැමති පුද්ගලයාට ඇමතීමකින් තොරව හඬ පණිවිඩයක් යැවීමට ඉඩ ලබා දේ.

ඔබ කළ යුත්තේ, * ලකුණ ඩයල් කර, ඔබ ඇමතීමට කැමැති අංකය හා ඔබේ පණිවුඩය සටහන් කර ගැනීම.

උදා *0722123456
ඔබට දැන් එටිසලාට් සහ ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන්ට දැන් ස්ටාර් ඩයල් පණිවුඩයක් යැවිය හැකිය.

ඔබට අංක 141 ඇමතීමෙන් "ස්ටාර් ඩයල්" පණිවිඩය ලබා ගත හැක.

පළමු වරට ලැබෙන සියලුම පණිවිඩවලට නොමිලේ සවන් දිය හැක. තවද ඔබට ඔබේ පණිවිඩ ලබා ගැනීමට සහ ඔබගේ ස්ටාර් ඩයල් පද්ධති පරිපාලනය කිරීමට ද, දැන් ලබා දුන් වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් කර ගත හැක

Web URL: http://stardial.Etisalat.lk

ගාස්තු
එටිසලාට් අංක - යවන ලද sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 1
ඩයලොග් අංක - - යවන ලද sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 2.50
පළමු වර පණිවිඩ වලට නොමිලේ සවන් දිය හැක
දෙවැනි වර පණිවිඩ වලට සවන් දීමට - sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 1.50

ඇමතුම යොමු කිරීම
එටිසලාට් අංක සඳහා - sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 1
එටිසලාට් අංක සඳහා - sms 1 ක් සඳහා රුපියල් 1

සවන් දුන් පණිවිඩ වලට නැවතත් සවන් දීම සඳහා ඉහත ගාස්තු අදාල වේ.

ඉහත සඳහන් ගාස්තු තුල රජයේ බදු ඇතුළත් නොවේ.

TOP